text.skipToContent text.skipToNavigation

Processcan


Heeft u problemen met betrekking tot uw voorraadbeheer, of wilt u verbeteringen aangeven, dan kunt u die perfect in kaart brengen met behulp van onze processcans. Daarbij gaat het niet alleen om problemen met de voorraadwaarde (“misgrijpen” en incourantie), maar bijvoorbeeld ook om het beheersen van de inkoopkosten (optimaliseren, automatiseren). Dankzij onze processcans kunt u snel verbeteringen realiseren en de vrijgekomen resources inzetten op andere procesverbeteringen. Afhankelijk van uw situatie en voorkeuren kunnen wij op meerdere manieren inzicht geven in uw logistieke processen.


Quickscan

U kunt ook kiezen voor een quickscan. Dit is een uitgebreid telefoongesprek met één van onze specialisten, waarbij we u vooraf vragen om een spreadsheet van een kosten-batenanalyse met betrekking tot het voorraadbeheer. Aan de hand van deze gegevens gaan wij rekenen. Met deze quickscan krijgt u zicht op uw proceskosten en heeft u een goede basis voor een meeloopsessie of een brown paper sessie. 
 

Brown paper sessie

Een brown paper sessie is een beproefde methode om inzicht te krijgen in bepaalde bedrijfsprocessen. Onze gecertificeerde adviseurs organiseren zo’n bijeenkomst bij u op locatie voor de groep medewerkers die betrokken is bij het proces dat onder de loep wordt genomen. In de loop van de sessie, die zo’n drie à vier uur duurt, krijgen de deelnemers duidelijk inzicht in elkaars bijdrage aan het proces. Dit maakt deze methode ideaal voor bedrijven met een minder gedefinieerde organisatiestructuur. Binnen een week na afloop van de sessie zult u van ons een beschrijving van het proces ontvangen. Blijkt, bijvoorbeeld, dat de ROI op uw huidige proces laag is, dan volgt binnen twee weken een aanbieding met één of meerdere logistieke verbetervoorstellen. Eventueel doen we u ook een aanbod voor een OCI punchout- of EDI-koppeling. 

Uw investering: € 1.500,-

 

Meeloopsessie

Het woord zegt het al: een meeloopsessie houdt in dat wij met één van uw medewerkers letterlijk door uw bedrijf lopen. Gedurende zo’n sessie, die zo’n drie à vier uur duurt, zien we met eigen ogen uw bedrijfsproces en zullen we er een goede beschrijving van kunnen geven. Uiteraard geldt hierbij: hoe beter onze gids de organisatie kent, hoe nauwkeuriger onze beschrijving. U ontvangt dit document, inclusief meetresultaten, binnen een week na ons bezoek. Bij een lage ROI op uw huidige proces volgt binnen twee weken een aanbieding met één of meerdere verbetervoorstellen.

Uw investering: € 1.500,-
 

Bel met onze experts

Wilt u meer informatie? Maak dan een belafspraak met één van onze experts.

Wellicht bent u ook hier in geïnteresseerd:

Productinformatiediensten
Onze productinformatiediensten verbreden een Vendor Managed Inventory. Hiermee helpen wij u met het onderhouden en up-to-date houden van uw eigen artikeldatabase. Daardoor kunnen wij bijvoorbeeld automatisch uitloopproducten identificeren en snel alternatieven aanbieden die voldoen aan de drie F'en ('Form, Fit and Function') van het product.
lees hier verder
Inzicht met onze tools
Wat leveren onze oplossingen u op? Welke is de beste voor uw organisatie? We begrijpen dat u eerst inzicht wilt. Gebundeld in een kostenbatenanalyse, die wij voor u realiseren met meerdere tools. Welke tool u kiest, is aan u. Maar dat inzicht, dat krijgt u altijd.
lees hier verder
  • NEWS
    14.06.2022
    Er hangt iets in de lucht
    Aanvoerleidingen kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien en creëren daardoor extra ongeval risico’s op de werkplek. Slecht gelegde persluchtslangen of verlengkabels zijn naast een struikelgevaar ook hinderlijk bij transport en niet te onderschatten oorzaken van gevaar, juist wanneer groot belang gehecht wordt aan het snel doorlopen van de werkprocessen.
    Lees verder

Deze productgroepen zijn wellicht ook interessant voor u:

Ontdek onze competenties, services en oplossingen voor uw succes: