text.skipToContent text.skipToNavigation
 • TRAINING
  28.07.2023
  TIAP-NETWORK
  Ontwerpers, programmeurs, inbedrijfstellers en gebruikers die op zoek zijn naar toepassingen en kennis in verband met netwerktechnologieën in een industriële omgeving.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-UNIFIED UPDATE
  HMI Unified Comfort Panels update training met TIA Portal Step7 en WinCC Unified
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-SYSTEM
  In deze cursus wordt aandacht geschonken aan de basiskennis van TIA Portal en S7-1200/1500 PLC’s. Tevens gaan we verder verdiepen door middel van programmeren via de standaard programmeertalen en een kennismaking met SCL en het projecteren van een eenvoudige HMI. Deze 3-daagse cursus biedt de mogelijkheid voor ervaren Siemens- en niet-Siemens gebruikers om hun kennis en ervaring efficiënt toe te passen binnen het huidige Siemens SIMATIC systeem. Voor de minder ervaren medewerker adviseren wij de cursus TIAP-BASIS als instap te gebruiken.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-Service
  Na het volgen van deze module kan de cursist SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 of ET200 PLC's, PROFIBUS DP en PROFINET opbouwen en aansluiten. Tevens is men in staat om zowel hard- als softwarematige fouten in SIMATIC S7 PLC’s te herkennen en op te lossen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-SCL
  Na het volgen van deze module kent de cursist de voordelen van het gebruik van een hogere programmeertaal voor het schrijven van complexere programma’s in "Structured Command Language" (SCL) en kan hij / zij met behulp van de programmeertaal SCL programma’s schrijven, documenteren en testen onder TIA Portal.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-Scada
  De cursus verschaft u de kennis om een machine- en installatie specifieke Human Machine Interface te projecteren met de software WinCC op basis van TIA Portal V15 Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om: Een nieuw project aan te maken in WinCC TIA Portal Professional; WinCC TIA Portal projecten voor bedienen op machineniveau te editeren en grafische beelden optimaal creëren. WinCC station koppelingen maken mbv klassieke S7 drivers en TIA Portal drivers. WinCC station koppelen als OPC-cliënt zowel via klassieke OPC als via OPC UA protocol. Archiveringsconcept voor alarmen en meetwaarden kunnen implementeren. Op specifieke waarden uit SIMATIC S7 toegrijpen om op het bedien- en visualiseringssysteem te tonen en verder te bewerken. Aanmaken van faceplates. Koppelingen realiseren tussen WinCC TIA Portal Professional en “andere” systemen. Vb Excel als OPC-cliënt op TIA portal als OPC server; Export van loggin-gegevens naar Excel vanuit WinCC TIA Portal Professional; WinCC configureren als OPC-cliënt. Leren werken met web based acces en web based diagnostic.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-PROG
  Opzetten van een nieuw project met een PLC. Basis begrippen van programmeertalen in: Ladder; Functieblok; Statement List (STL). Kunnen lezen van een PLC programma. Kunnen maken van een PLC programma door het toepassen van basis en uitgebreidere PLC instructies. Kunnen toepassen van elementaire en complexe Datatypen. Gebruiken van library onderdelen. Werken met Organisatie Bouwstenen; Werken met Data Bouwstenen; Werken met programma Bouwstenen (FC en FB) en bouwsteen parameters;
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-Panels
  Het vertrouwd raken met de WinCC TIA Portal software met de bijhorende HMI hardware. Het vertrouwd raken met de opbouw van een TIA Portal project. Het kunnen maken van een nieuw project met een HMI met basis en geavanceerde objecten. Het kunnen downloaden van een HMI project.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-OPC/UA
  OPC: Automatisering gebeurt meer en meer rond de PC. Om de datacommunicatie tussen een automatiseringsproces en de PC te beheren en te controleren, bestaat er een standaard: OPC. OPC is vandaag uitgegroeid tot een platform waarbij de PC de kern vormt van een SCADA en database beheer. Via OPC kan de automatisering van een proces geïntegreerd worden in de IT wereld. Begrippen zoals ERP en MES krijgen dan ook meer en meer betekenis. OPC was vroeger gesteund op de DCOM protocol van Microsoft. Vandaag wordt er gebruik gemaakt van SOAP. Dit opent nog meer mogelijkheden om “Live data” aan te bieden aan de standaard Microsoft pakketten. Deze cursus geeft je hier duidelijkheid in. We maken gebruik van de nieuwe Matrikon KEPP en Merz OPC servers. OPC-UA: Je leert in deze opleiding meer over de volgende generatietechnologie. Van het veilig, betrouwbaar en interoperabel transporteren van data en alarmeringen van de productievloer naar productieplanning of ERP niveau. Tevens werk je zelf zelf oefeningen uit waarbij je een koppelingen maakt tussen verschillende types PLC en “office “ georiënteerde pakketten. Uiteindelijk krijg je een werkende voorstelling van hoe een object georiënteerde datakoppeling werkt over de barrière van Firewall en domeinen heen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-NET/WEB
  De verschillen kunnen begrijpen tussen Industrial Ethernet en Profinet. De juiste communicatieblokken kunnen kiezen ten aanzien van de gekozen koppeling binnen de TIA Portal "Network & Devices". De verschillende protocollen kunnen onderscheiden bij Industrial Ethernet. In staat zijn om een OPC server te configureren. In staat zijn om een PC met een applicatie (WinCC, OPC server, VB) te verbinden met een S7-1200/1500 PLC. Betekenis van een S7 connection en de specifieke eigenschappen er van (enkel binnen Tia Portal).
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-MULTI
  Opzetten van een Multiuser Server; Multiuser project gebruiken in TIA Portal; Inbedrijfstellen vanuit Multiuser; Project Library in Multiuser.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-MOTION
  Cursist kan na deze cursus/workshop zelfstandig: Een motion control project opzetten. Een basis motion control applicatie programmeren.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-Graph
  Na deze cursus kan men zelfstandig een programma maken met toestandsdiagrammen middels de TIA Portal Graph ontwikkelsoftware. S7-GRAPH is de Siemens implementatie van de programmeertaal ‘Sequential Function Chart’ (SFC) zoals gedefinieerd door de IEC 61131 standaard. Deze programmeertaal leent zich in het bijzonder voor de besturing van sequentiële processen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-Drives
  Na het volgen van deze workshop kan de cursist: Omgaan met Siemens SINAMICS G120 frequentieregelaars; Het toepassingsgebied herkennen en een frequentieregelaar inzetten; Een frequentieregelaar inbedrijfnemen en inregelen; Storingsanalyse uitvoeren met behulp van foutcodes.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  TIAP-BASIS
  Het vertrouwd raken met de TIA Portal software en bijhorende PLC en HMI hardware. Het begrijpen van de werking van de SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 of ET200 PLC. Het vertrouwd raken met de opbouw van een TIA Portal project. Het uitvoeren van online functies zoals: Het maken van een online verbinding; Downloaden van een PLC en HMI project; Het testen en monitoren van de PLC en HMI; Het vergelijken van het online en offline project. Het kunnen maken van een nieuw project met een PLC en HMI. Het maken van een PLC programma door het toepassen van basis PLC instructies. Het maken van een HMI configuratie door het toepassen van basis HMI objecten
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  S5-SERVICE
  Na het volgen van deze module kan de cursist: Werken met het STEP5 BASIS-pakket: voorinstellingen maken; programma’s in de PLC laden; gebruik maken van standaard documentatiemogelijkheden; PLC-programma’s bekijken, analyseren en testen. Hardware testen; I/O kaarten adresseren; Zowel hard- als softwarematige fouten in SIMATIC S5 PLC’s herkennen en oplossen. Deze training richt zich op de PLC's S5-90U/95U/100U/115U/135U/155U.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  BASIS-MV
  Deze cursus is bestemd voor service-, storings- of onderhoudstechnici. (technische) inkoper of (hoofd) TD.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  MASTERCLASS-MV
  Na het volgen van de modulen 1 t/m 4 heeft de cursist een gedegen kennisniveau om veiligheidsvraagstukken in de praktijk aan te pakken en hiervoor oplossingen te vinden.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  BASIS-PL
  Na afloop van de training kunnen de deelnemers: De werking en toepassing van Performance Level (ISO 13849-1) uitleggen De werking en toepassing van Safety Integrity Level (IEC 62061) uitleggen Blokschema's van veiligheidscircuits afleiden Met behulp van PAScal software een veiligheidscircuit op het vereiste PL valideren Bij de training verkrijgt men een PAScal licentie en certificaat van deelname.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  PROFINET - Troubleshooting & Maintenance
  Deze opleiding omvat een compleet kennispakket dat zich geheel op de praktijk richt om de ontbrekende schakels van moderne Ethernetnetwerken volgens een eenvoudige methodiek eigen te maken. Het doel is om technici te professionaliseren in het omgaan met Industrieel Ethernet en PROFINET. De deelnemer leert met de benodigde gereedschappen een complexe PROFINET storing te analyseren en op te lossen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  PROFIBUS-Troubleshooting & Maintenance
  Er wordt geleerd hoe men een storing moet analyseren, lokaliseren en oplossen. Dit wordt gefundeerd aan de hand van theorie over bekabeling, afscherming, aarding en meetgereedschappen. Met behulp van praktische oefeningen gaan de deelnemers de theorie toepassen in de praktijk.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  PROFINET-INST
  De vraag naar PROFINET neemt sterk toe. Velen zien echter nog niet in dat het een digitaal datacommunicatiesysteem is met eigen specifieke spelregels. De meeste problemen ontstaan als gevolg van simpele fouten tijdens de installatie, zoals het onjuist gebruik van kabels of switches of zelfs het gebruik van een andere versie. Daarom staat in steeds meer bestekken beschreven dat alleen gekwalificeerde installateurs het project mogen uitvoeren. Met de juiste kennis van het PROFINET-netwerk, kunt u zich als installateur onderscheiden van de niet gecertificeerde uitvoerders, door zich bekwaam te maken in de spelregels om zo uw werk te kunnen valideren. Dit geeft de aannemers een garantie dat de installatie door bekwame installateurs wordt uitgevoerd. Als deelnemer leert u hoe u een PROFINET probleem moet analyseren, identificeren en aanpakken. Theorie over bekabeling, afscherming, aarding, busparameters en meetinstrumenten vormt de basis van deze kennis. Met de hulp van praktische oefeningen op echte netwerken leert u hoe u deze theorie in de praktijk moet brengen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  PROFIBUS-INST
  PROFIBUS is een robuuste veldbus. Velen zien echter nog niet in dat het een digitaal datacommunicatiesysteem is met eigen specifieke spelregels. Tijdens het installatiewerk zijn problemen vaak te wijten aan simpele fouten zoals een ontbrekende afsluitweerstand, verkeerde kabel, verwisselde aders etc. Daarom staat in steeds meer bestekken beschreven dat alleen gekwalificeerde installateurs het project mogen uitvoeren. Vanaf nu kunnen de installateurs in de Benelux ook aan deze eisen voldoen en zich onderscheiden van de niet gecertificeerde uitvoerders, doordat zij zich bekwaam hebben gemaakt in de spelregels en hun werk kunnen valideren. Dit geeft de aannemers een garantie dat de installatie door bekwame installateurs wordt uitgevoerd. Als deelnemer leert u hoe u een PROFIBUS probleem moet analyseren, identificeren en aanpakken. Theorie over bekabeling, afscherming, aarding, busparameters en meetinstrumenten vormt de basis van deze kennis. Met de hulp van praktische oefeningen op echte netwerken leert u hoe u deze theorie in de praktijk moet brengen.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  SIMOTION-SYSTEM
  Een servo-as leren configureren en op te starten met de SIMOTION Control Unit en SINAMICS S120 drive. Programmeren in MCC en LAD/FDB onder de omgeving SIMOTION Scout. Omgang met de verschillende hardware platformen en SIMOTION structuur. De verschillen leren kennen tussen SIMOTION Scout “Classic” en SIMOTION Scout TIA Portal.
  Lees verder
 • TRAINING
  25.04.2022
  SIMOTION-SERV
  Een ongeplande uitval van productiemachines kan hoge kosten veroorzaken. In deze cursus leert u hoe u het control systeem SIMOTION-D en het aandrijfsysteem SINAMICS S120 kunt gebruiken in het geval er een storing optreedt. De deelnemer zal in staat zijn om storingen snel te verhelpen en kleine aanpassingen in het besturingsprogramma door te voeren waardoor stilstandtijden tot een minimum worden beperkt. Tevens leren we met de software SIMOTION Scout de diagnosemeldingen te lezen en interpreteren. De praktische oefeningen worden uitgevoerd op een control systeem met SIMOTION-D, SINAMICS S120 Booksize en SIMATIC ET200S.
  Lees verder
 • 1(current)
 • 2